Tempest –prvi borbeni avion 6. generacije

Velika Britanija želi biti prva zemlja na svijetu koja će u vojnom arsenalu imati borbeni avion 6. generacije i zato ulaže 2 milijarde funti u projekt Tempest.

Kao jedna od vodećih vojnih sila, kroz povijest Velika Britanija je uvijek prednjačila u razvoju moderne vojne tehnologije. Još u srednjem vijeku su luk i strijelu zamijenili sa samostrelom koji je imao znatno veći domet i probojnu silu od do tada korištenih lukova. Bili su prva zemlja koja je u uporabu uvela ratni brod na parni pogon. U prvom svjetskom ratu su izmislili tenk koji je nakon toga postao temeljno oklopno vozilo svake vojske. U drugom svjetskom ratu su izumili radar koji je imao značajan utjecan na preokret tijeka rata a u današnje vrijeme je neizostavan dio svake protuzračne obrane svijeta,uz naravno, široku primjenu u civilnom sektoru.

Prvi radari

Vojnim zrakoplovom Typhoon su u postratnim godinama udarili temelje za razvoj borbenih zrakoplova 4. generacije na području čitave Europe. Prva su zemlja koja je proizvela zrakoplov sa vertikalnim sustavom uzlijetanja Harrier. U suradnji sa SAD-om su sudjelovali u razvoju trenutno najboljeg borbenog zrakoplova 5. generacije- F35, koji upravo ulazi u službu RAF-A (Britanska kraljevka avijacija).

Harrier-prvi zrakoplov sa vertikalnim uzlijetanjem

Glavno obilježje borbenih zrakoplova 5. generacije je potpuna ili djelomična nevidljivost za radare kojom se ostvaruje značajna strateška prednost nad protivnikom. Kako bi se nevidljivost postigla potreban je iznimno kompleksan dizajn trupa zrakoplova u kombinaciji sa vrlo sofisticiranom elektronikom i specijalnim premazima koji se implementiraju na trup zrakoplova. Jako mali broj zemalja je sposoban proizvesti tako kompleksan zrakoplov te su ga do sada osim SAD-a i Velike Britanije proizvele samo Rusija i Kina, s tim da su Ruska i Kineska verzija tek u testoj fazi.

Zrakoplov 5. generacije F35
Najavljivana, 6. generacija borbenih zrakoplova, se nadovezuje na petu po nevidljivosti za radare s tim da se iz zrakoplova izbacuje ljudska komponenta koja će biti zamijenjenja umjetnom inteligencijom. Umjetna inteligencija će omogućiti maksimalno efikasno upravljanje zrakoplovom, donošenje kompliciranih odluka u milisekudni te u konačnici manje ljudske žrtve prilikom gubitka zrakoplova. Također, izbacivanje ljudske komponente drastično utječe na letne mogućnosti zrakoplova koje su do sada bile ograničene maksimalnom G silom koju može podnijeti ljudsko tijelo a sada G sila više neće biti problem što će zrakoplovu omogućiti znatno veće manevarske sposobnosti.

Borbeni zrakoplov Tempest će biti baziran na platformi zrakaplova F35, u koju će do 2025 biti uloženo preko 2 milijarde funti kako bi se unaprijedila na razinu 6. generacije. Po planu bi nakon 2025. Tempest trebao ući u testnu fazu te do 2035. u službu RAF-a. Ukoliko se Britanske najave ispune, Tempest će biti prvi borbeni zrakoplov 6. generacije u aktivnoj službi, perjanica Britanske kraljevske avijacije i veliki iskorak u vojno strateškom smislu u odnosu na Rusiju, Kinu pa čak i SAD.