Neom: grad budućnosti

Na obali Crvenog mora arhitekti, inžinjeri i znanstvenici iz cijeloga svijeta rade na najvećoj investiciji 21. stoljeća. U pustinji čiji jedini posjetitelji su tisućama godina bili beduini sa svojim karavanama deva uskoro će se nazirati konture najmodernijeg grada na svijetu. Na 10.000 četvornih metara, što je 33 puta veća površina od New Yorka, će se prostirati grad po imenu Neom.
Položaj grada

Svim gradskim sustavima će u potpunosti upravljati umjetna inteligencija a sve energetske potrebe će biti zadovoljene iz obnovoljivih izvora energije u i oko grada. Sustav javnog prijevoza će biti u potpunosti autonoman, bez ljudskih vozača. Svime u gradu će se moći upravljati preko aplikacija dok će u isto vrijeme svaka kuća, stan, poslovni ili javni prostor biti opremljeni pametnim sustavima koji će značajno olakšati život stanovnika te dovesti do velike uštede energije.

Pametni grad

Naravno, tako ambiciozni planovi zahtjevaju još ambiciozniju financijsku strukturu projekta. Primarne procjene govore o početnoj investiciji od 500 milijardi dolara. Saudijska Arabija koja je inicijator projekta, unatoč golemim prihodima od nafte nema toliko novca pa će vjerojatno morati prodati udio u Saudi Aramcu -najvećoj naftnoj kompaniji na svijetu koja je u njihovom 100% vlasništvu.

Kako bi se osigurali da će projekt biti izvršen u roku i po planu, Saudijci su angažirali jednog od najboljih i najcjenjenijih direktora na svijetu – Klausa Kleinfelda. Klaus Kleinfield je radio kao izvršni direktor njemačkog giganta Siemensa te slovio kao jedan od 10 najboljih menađera na svijetu. Unatoč tome što je vodio jednu od najvećih svjetskih korporacija saudijski princ bin Salman ga je uspio uvjeriti u važnost i ambicioznost projekta grada budućnosti i preoteti ga Siemensu.

Planovi razvoja grada predviđaju gradnju megalomanskog mosta kojim bi se premostilo Crveno more te spojilo Neom sa Egiptom a kasnije i sa Jordanom. Most bi bio građen tako da po njemu mogu voziti maglev vlakovi koji lebdenjem na magnetskim tračnicama postižu brzine preko 400 km/h.

Projekt „Neom“ je dio velikog projekta transformacije čitave Saudijske Arabije koja unatoč svome bogatstvu ima značajnih gospodarskih i društvenih problema. Gospodarstvo im se u potpunosti temelji na izvozu ugljikovodika te je kao takvo vrlo osjetljivo na promjene cijena nafte. Niska stopa visokog obrazovanja stanovništva je također velika prepreka transformaciji gospodarstva u moderno gospodarstvo 21. stoljeća. Također saudijsko društvo je pod velikim utjecajem vjerskih institucija koje nameću velika ogranićenja u ponašanju ljudi, pogotovo žena. Cilj saudijskog princa bin Salmana je do 2030. godina provesti brojne društvene i gospodarske reforme koje bi Saudijsku Arabiju ustrojile u moderno društvo i gospodarstvo 21. stoljeća a Neom kao najmoderniji grad svijeta bi bio kamen temeljac toga preustroja.

Predviđanje konačnog izgleda grada
Izgradnja Neom-a je nevjerojatno ambiciozan projekt, pogotovo u predloženom vremenskom okviru. Kritičari su jako skeptični oko toga koliko će tako brzi rast biti funkcionalan čak i ako uspije. Osim toga financijski zahtjevi projekta su golemi te je pitanje može li uopće Saudijska Arabija, unatoč svome bogatstvu, ispuniti takve zahtjeve.
Na zabrinutost kritičara princ bin Salman odgovara : „Projekt Neom nije za obične ljude i konvencionalne kompanije, projekt Neom je mjesto za sanjare i inovatore ovoga svijeta.